Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Verwante
     pagina's
Vorige pagina
Introductie
Navigatietips
Rondleiding
Archief

 

Na 150 jaar opnieuw actueel:
De theorieën van Charles Darwin over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op Aarde.


Charles Darwin op http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

een gedreven wetenschapper uit de 19e eeuw, wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne evolutieprincipes. Hij heeft vele natuurlijke processen ontdekt, onderbouwd en beschreven die een verklaring geven voor de ontwikkeling van het Aardse leven door de tijden heen. Zo heeft hij relaties ontdekt en gelegd tussen de diverse soorten en levensvormen. Ook heeft hij aangetoond dat soorten zich aanpassen aan veranderende levensomstandigheden, elk op zijn eigen effectieve manier. Het uitsterven van 'oude' soorten en het ontstaan van nieuwe kan met zijn theorieën verklaard worden. Zijn werk is veelomvattend en er komen momenteel meerdere boeken over zijn leven en werk uit. Meer over Charles Darwin.

Goddelijke krachten óf natuurlijke processen..?
Dat is zo'n beetje de kern van de discussie die weer volop is ontstaan. Darwin heeft zijn werk zó goed en overtuigend gedaan dat er, met name onder de wetenschappers, nog steeds een vreemde ontwikkeling plaatsvindt. Vele aanhangers van Darwin's theorieën, Darwinisten, zijn overtuigd geraakt van de natuurlijke loop der dingen als oorzaak en 'motor' van het leven op aarde. De mechanismen van het leven zijn immers allen opgeslagen in de natuur van de Aarde, zoals de leer van Darwin doet vermoeden. Het leven en de ontwikkeling daarvan heeft voor hen daarom niet langer behoefte aan een verklaring met Goddelijke krachten en leidt alleen maar af van de werkelijkheid. Vele Darwinisten zijn om deze reden atheïst geworden en er wordt veel gediscussieerd over de vraag of God, wetenschappelijk gezien, nog wel een rol heeft in de Aardse evolutie. Of in het verlengde daarvan, überhaupt nog wel bestaansrecht heeft..
   
Wetenschap versus Religie?
De aanleiding voor dit vraagstuk is niet zo vreemd. Wel merkwaardig is de opstelling waarbij er slechts twee mogelijkheden lijken te zijn: het gaat om zuiver natuurlijke processen óf het gaat om Goddelijke krachten. Maar wat is er mis met een combinatie van beiden? Dat is zelfs een stuk aannemelijker aangezien er wel héél erg veel 'toeval' nodig is om de natuurlijke processen zo in te richten dat er een 'richting' in de totale evolutie op Aarde ontstaat..

Charles Darwin heeft tijdens zijn leven ook zijn geloof los gelaten maar, vreemd genoeg, niet om wat hij allemaal ontdekte. Hij vond de aanwezigheid van zoveel leed en onrechtvaardigheid op aarde een reden om zich van zijn religie af te keren. Vanuit spiritueel oogpunt is de aanwezigheid van leed en onrechtvaardigheid natuurlijk een noodzaak om individueel te kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom is het niet erg waarschijnlijk dat Goddelijke krachten zullen worden ingezet om hier een einde aan te maken. Die opdracht ligt uiteindelijk bij ons aardbewoners zélf. Maar deze ideeën waren anderhalve eeuw geleden waarschijnlijk nog niet erg populair.

Het is te hopen dat de nog steeds bestaande tegenstellingen tussen vele Darwinisten en vele niet-Darwinisten ooit worden overbrugd. Dat zou zeker meehelpen om het begrip van het leven op Aarde verder te vergroten en meer respect te krijgen voor wat we op dit moment in onze persoonlijke evolutie kunnen overzien. We wisten immers ook lange tijd zeker dat de Aarde plat was en dat de Zon om de Aarde draaide. Het probleem met ons mensen is nu eenmaal dat we niet weten wat we (nog) niet weten en daarom soms voorbarige conclusies trekken. Gelukkig heeft de werkelijkheid altijd de neiging om op een geschikt moment boven te komen. Dát mechanisme zal ongetwijfeld ook in alle natuurlijke processen opgenomen zijn!


Nieuwe rubriek: boek-, muziek- en filmbespreking
.
We waren er al een tijdje over aan het dubben maar toen we ineens enkele nieuwe uitgaven van spirituele boeken bij de redactie ontvingen was dat het laatste zetje om een nieuwe rubriek in te richten. Vanzelfsprekend beperken we ons tot uitgaven met een spirituele achtergrond. Er is veel wat de moeite waard is, maar te weinig bekendheid heeft gekregen. En daar gaan proberen iets aan te doen.
De eerste in deze reeks is een boek van Guido Bindels met de titel 'Zielensprong'. Deze roman neemt de lezer in vogelvlucht mee door de evolutie van een zielenpaar. Episodes uit vroegere levens van deze zielen worden belicht en geplaatst naast het leven van nu. Lees verder..
 
 
Actueel..
Nieuwe teksten worden doorlopend toegevoegd. In het onderstaande overzicht vindt u links naar de nieuwste aanvullingen.
Recent toegevoegd...
Categorie___

Tekstlink

Aanmoediging 02.06.09

-

13.06.09

-

21.07.09
Engelen & Gidsen   11.05.09

-

08.07.09

-

23.07.09
Leven & dood 08.07.09

-

09.07.09
De Nieuwe Tijd 16.06.09

-

16.06.09b

-

26.06.09

 

Suggesties..,
Opmerkingen..?
We zien ze graag via
,
het gastenboek,
of ons mailadres.

Dank voor uw reactie.

   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top


Eerdere startpagina's kunt u nog bekijken via het archief.

 


++archief++      pagina gepubliceerd in september 2009      ++archief++


 

 
 

Copyright © 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved

  Laatste update:
  12 sep 2009