Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

  .
  Verwante
     pagina's
Vorige pagina
Introductie
Navigatietips
Rondleiding
Archief
Sponsors

 

De Trein - een symbolische reis - 9           deel:  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Al vele jaren rijdt de trein door de tijd en laat zien met welke moeilijkheden en uitdagingen de mensheid te maken heeft. Een trein rijdt over rails en een vooraf uitgestippeld traject. Hiervan afwijken is niet mogelijk en geen stukje kan overgeslagen worden. De passagiers in de trein zijn allen mensen die de essentie hiervan begrijpen en daar hun bijdrage willen geven. Het gaat natuurlijk niet om die specifieke gebeurtenissen maar wel om de lessen die daarin te leren zijn. De vooruitgang, het bewustzijn en de evolutie van de mensheid is daarmee verbonden. De periodieke vooruitblik op het nieuwe jaar geeft enkele thema's weer die actueel zullen worden of blijven. Laten we allen op onze eigen manier en in onze eigen omgeving meewerken aan een goede oplossing voor deze uitdagingen...

  De trein remde af om de mensen de gelegenheid te geven om even naar buiten te gaan.
Heel stil kijken ze om zich heen.
 
Al die jaren zaten ze al in diezelfde coupé, de bubbel van saamhorigheid sinds de trein was vertrokken uit de woestijn. Maar nu maakten de passagiers zich zorgen, erge zorgen.
 
2021 is een jaar om snel te vergeten.
Wie is er immers nog mijn broeder...?
En vooral: wie luistert nog naar de ander...?

     
De pandemie, zoveel mensen verloren hun leven. De mensen opgehokt en beperkt in hun doen en laten. Grote financiële gevolgen voor de horeca, winkels en sport. Een avondje uit? Het zat er bijna niet meer in. De mensheid is bang en opstandig. Maar dat is niet het ergste…    
     
Nu, op de scheiding van 2021/2022, wordt zichtbaar wat er met de mensheid is gebeurd.
Het lijkt op twee slurven van tornado's in tegengestelde richting. Verscheurd is men.
Er hebben zich twee kampen gevormd:
 
Niet gevaccineerd < > Gevaccineerd
 
Niemand kan het meer goed doen.
Niemand luistert nog naar elkaar…
 
     
  Ook in 2022 zal men lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. De complottheorieën zijn nog nooit zo aanwezig geweest. Rellen, demonstraties, elkaar naar het leven staan...
Er zal steeds minder respect zijn voor politie, hulpverleners, politici, zorgverleners. De gehele wereld krijgt hiermee te maken. Het voelt als één grote lappendeken, een puzzel met allemaal stukjes die niet meer passen.
     
  De argwaan die in de mens leeft, het korte lontje zorgt dat de verbroedering ver weg is. Vaccinatie wekt bij vele mensen wrevel en argwaan op.
Hoeveel keer moet men zich nog laten prikken?
Kortom, in 2022 een grote tweedeling. De angst in de wereld wordt erger, de haat vlamt op.
     
Terrorisme
In 2022 zal de Islam een nog grotere plaats innemen. Veel regeringen zullen hen beschermen en vooral niet tegen de haren instrijken. Vanuit de ideologie kweekt men ook haat, waaruit het terrorisme verder kan woekeren. Aanslagen zullen opnieuw voorkomen. Monden zullen openvallen...
 
     
  Ook in het nieuwe jaar zullen er veel oorlogsdreigingen zijn.Veel landen kunnen het niet laten om hun spierballen te laten zien. En zolang het maar bij dreiging blijft kan de mensheid nog even rustig slapen. Het blijft een risico en er zullen zeker doden vallen.
Haat in de Oostblok landen, haat in het Midden-Oosten. De haat tegen elkaar slaapt immers niet.
Er komt een moment op de wereld dat niemand elkaar meer durft te vertrouwen.
     
Amerika
Verbonden met de westerse wereld, het grote voorbeeld. Alles staat in in het nieuwe jaar op losse schroeven. De president staat er niet zo sterk voor, veel voorstellen worden afgeschoten. Ook zal er veel armoede in Amerika optreden in vele gebieden. Om nog maar niet te spreken van de vele natuurrampen die het land zullen treffen.
De strijd tussen de lichte en donkere bevolking zal ook weer oplaaien. Men gunt elkaar geen vrede.
 
     
  Bij het uitspatten van de grootste vulkanen zullen hoge golven vele gebieden overspoelen. Modderstromen en lava alom.
Vreemde gevaarlijke insecten zullen opduiken.
In 2022 zullen veel rampen de mensheid doen opschrikken. Het zal voelbaar zijn in de atmosfeer dat de natuur zijn planeet komt terugeisen. De zwaarste dominostenen zijn immers nog niet gevallen...
     
De vluchtelingen
Duizenden kilometers op weg, samen met jonge kinderen en kleine baby‘s. Allen zijn de draad kwijt, een ieder wil vluchten uit gevaarlijke landen. Ook in 2022 zullen er ongelukken met de overtocht plaatsvinden.
Het land Ethiopië wordt erg gevaarlijk. Allen willen naar de vrije wereld. Maar waar is die dan?
 
De westerse landen zitten bijna vol of weigeren te helpen. Straks kunnen die hun eigen bewoners niet meer voeden. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer. Men moet leren onderscheid te maken tussen échte hulp zoekers en golddiggers.
 
     
  Huizen
Er zal nog steeds een tekort zijn aan woningen.  Koopwoningen gaan hun waarde verliezen. Rente gaat stijgen, banken in de problemen.
De toekomst voor jongeren komt in de knel. Veel jongeren zijn al geestelijk in de war door nauwelijks vooruitzichten op baan en huis.
Hoe krijgen zij een toekomst?
     
Energie
Grote fabrieken krijgen te maken met opgelegde energiebeperkingen. Ook in 2022 draaien de beslissingen nog steeds de verkeerde kant op. Waterstof, kerncentrales, alles kan anders.
De wereld verloedert en steunt onder de milieuregels. Alles zou beter kunnen gaan als men gaat bundelen. Maar allen zitten in een graaicultuur. Geen goede oplossingen en als die er zouden zijn zouden ze meteen weer dichtgetimmerd worden.
 
     
    Politici
Veel politici en leiders zijn de draad kwijt en zelfs overspannen. Ieder voor zich, geen overleg mogelijk. Eerder een kort lontje en gehoon.
Wie doet het nog goed? Ze horen elkaar niet eens!
Vele mensen zullen tekort gedaan worden, de wet van de sterkste geldt. Geen compensatie bij leed en mensen die hard werken.  
     
Velen zullen sterven door het ontbreken van hulp bij ziekten, terwijl men het had kunnen voorzien.
Afrika wordt een drama. Velen zullen sterven door Ebola en Covid.
De rijken op de wereld kunnen zich indekken tegen ziektes, de armen moeten het maar uitzoeken. Geen eerlijke verdeling, ook niet in dit nieuwe jaar.

De Coronapandemie is nog lang niet uitgeblust. Vele varianten spelen nog steeds op. De mensheid heeft er immers nog niet veel van geleerd.
Hoezo bewustwording? Nog ver weg...
Welke ramp staat er nu weer voor de deur?
Kortom een jaar wereldwijd met veel onenigheid. Zware onrust op alle vlakken. De aarde trilt, de mensheid voelt de zwaarte ervan. Heel moeilijk om positief te blijven. Het is goed om af en toe te lachen en toch blij te kunnen zijn, dat is nu juist de bedoeling.
 
     
Allen in de trein zitten stil te kijken en gaan meehelpen om de wereld te redden. Laten wij allen bij zo een voorspelling de engelen om hulp vragen en bidden.
 
  De trein komt dan weer in beweging.
Ze weten dat ze verder moeten en zij zullen het redden.
    In januari 2023 komen ze gesterkt weer terug om u een nieuw perspectief te bieden...
  
     
Ondanks de vele sociale en maatschappelijke beperkingen wenst het Skyletters team u
 fijne feestdagen, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar!

Skyletters op papier...
 
Voetstappen naar het Licht  is een boek waarin het thema Leven en Dood belicht wordt. Het sterven is geen einde, alleen maar een de overgang naar een andere realiteit. En van daaruit kan ooit weer een nieuwe levenservaring beginnen.
 
Er loopt een Engel op uw Pad  is een boek waarin verteld wordt hoe engelen en gidsen een belangrijke rol in het aardse leven spelen. Zij bieden hulp op alle mogelijke manieren en beschermen ons tijdens ons leven.
 
Hand in Hand op Weg  is het boek waarin de liefde centraal staat en in vele facetten belicht wordt. Liefde is onverbrekelijk, ook voor de dood, en blijft bestaan door alle levens heen.
 
Madeliefjes uit de Hemel  is het nieuwe skyletters boek waarin een kijkje in het leven gegeven wordt van vier nieuwetijdskinderen. Het verhaal is een eye-opener voor de mensen rondom nieuwetijdskinderen en meer begrip voor hun belevingeswereld.

Klik op een van de boeken voor meer details. De delen zijn verkrijgbaar via de reguliere boekhandel of via de redactie.
 

Actueel...
 

Nieuwe teksten worden doorlopend toegevoegd. In het onderstaande overzicht vindt u links naar de nieuwste aanvullingen.

Recent toegevoegd


 
  Categorie___  

Tekstlink  

 
  Aanmoediging   01.01.22  
  -   15.01.22  
  Aarde   28.09.21  
  Bewustwording   25.10.21  
  Coronavirus   02.12.21  
  -   23.12.21  
  -   18.01.22  
  Leven & dood   06.09.21  
  -   28.09.21  
  -   19.10.21  
  -   28.12.21  
  Levensverhalen   02.10.21  
  -   26.10.21  
  -   10.11.21  
  -   13.11.21  
  -   18.11.21  
  -   30.11.21  
  -   29.12.21  
  -   06.01.22  
  -   27.01.22  
  -   03.02.22  
  -   15.02.22  
  -   16.02.22  
  Nieuwe tijd   12.10.21  
  Waarschuwingen   27.01.22  
  Vorige startpag   -archief-  
     
 

 

Suggesties..,
Opmerkingen..?
We zien ze graag via
het gastenboek,
of ons mailadres
Dank voor uw reactie.

   

   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top


Eerdere startpagina's kunt u nog bekijken via het archief

 

++archief++ pagina gepubliceerd in januari 2022 ++archief++


 

 
 

Copyright © 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved

  Laatste update:
  20 feb 2022