Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Thema:
  Boodschappen
De Moeder
van alle volken

  Vorige pagina
 

Over dit thema

  Andere thema's
  Woordenlijst
  Rondleiding
   
  Kies een jaar
  en datum:
  __2002__
  05.09.02
  17.09.02
   
  __2004__
  __2008__
  __2011__
  __2012__
  __2013__
  __2014__
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Opgetekend: 17 september 2002...

 
Vele wegen gaan er binnenkort voor u open.
De vrouwe van licht draagt de waarheid met zich mee. Haar tranen glanzen in het maanlicht. Zij is een voorbeeld voor vele volkeren.

Velen zullen haar volgen, bepakt en bezakt gaat men op weg. Nu niet de weg van de aardse materie, maar naar de basis, de weg naar binnen.

Oorzaak en gevolg zullen zichtbaar worden. Er zijn geen muren meer om achter te schuilen. De naakte waarheid zal voor een ieder zichtbaar worden.De vrouw die door de eeuwen heen is verguisd zal in haar waarde worden hersteld.
En zij die de moeder is van alle volkeren, houdt haar handen omhoog in volledige bescherming.

De lusten, de begeerten, wat in vele levens dreef tot waanzin, zal afgezwakt worden tot een hoogte waarop men weer eerbied zal hebben voor alles wat zo zuiver is ontstaan.

De kern van de mensheid was zuiverheid.
Die heeft men vaak met voeten getreden.
Het respect voor alles wat leeft zal moeten draaien om verder te kunnen gaan.

Al vanaf de beginne der tijden heeft God de mens geschapen. Met als grootste opdracht naastenliefde, voor ieder en alles wat leeft.

Nu na duizenden jaren kijkt men naar de leerlingen die al deze stof mochten vergaren. Steeds een nieuwe kans kregen om te incarneren.

Wat, oh mens heeft men geleerd?
De basis die een allen meekreeg, wordt nu in het volle licht gezet. Het ego wat zo velen drijft wordt uitgelicht.
  En de gordijnen worden opgetrokken. Met open mond zal men staan kijken wat er gebeurt met moedertje aarde en de mensheid.
Om wakker geschud te worden, dat de zuiverheid mag overwinnen in de hoop dat de mensheid gehoor mag geven aan dat gevoel wat in lengten van dagen al heeft bestaan.

Richt u tot de moederen der volkeren.
Bid mee voor datgene wat ons allen zo dierbaar is. Dat de aarde een nieuwe kans mag krijgen en het duister af mag wenden.

Mensen wordt wakker!
Stop met oorlog en geweld. Richt u met naastenliefde tot alles wat het goede inhoudt.

Bij ieder mens, groot of klein, zal de ommekeer beginnen en zal het geestelijk kind mogen ontwaken tot heil der mensheid.

Steek uw hand uit en laat u leiden, de hulp is nabij. Zelden heeft een moeder zo klaar gestaan om haar kind te begeleiden en veilig naar de overkant te loodsen.

Dat het licht op de aarde zich moge verdubbelen. Dat allen zich in deze lichtenergie mogen wentelen.

Heb eerbied voor het leven, naastenliefde en respect. En vooral zelfrespect zal een zeer belangrijke plaats innemen.Richt u tot haar die u helpt.
En weet dat er in allen een godsvonk aanwezig is, die het vuur brandend kan houden, tot in lengten van dagen. Zodat de ziel onbewust voelt welke weg hij kan lopen. Om in volledige harmonie een onderdeel te zijn van dit prachtige bestaan. Dan kan de vrede terugkeren in ons aller hart.
 
   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top
   
 
 

Copyright ę 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved