Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Thema:
  Liefde & vriendschap
  Vorige pagina
 

Over dit thema

  Andere thema's
  Woordenlijst
  Rondleiding
   
  Kies een jaar
  en datum:
  __2002__
  26.09.02
  15.10.02
  19.10.02
   
  __2003__
  __2004__
  __2005__
  __2006__
  __2007__
  __2011__
  __2013__
  __2015__
  __2017__
  __2018__
  __2019__
  __2020__
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Opgetekend: 26 september 2002...

 

Liefde is als een bloem die zich openstelt voor de warme zon. Liefde in stoffelijke vorm, geeft een weergave van het Godsgeschenk hier op aarde.

Liefde heelt, en verbindt onze innerlijke kwetsuren.
Het verbreekt lagen diep in ons die hoog nodig naar boven moesten komen.
 
  Liefde maakt van de mens een uniek concept, bindt en verbind. Maar tevens wijst het ons op onze eigen tekortkomingen. De koude die dan kan ontstaan, bij het ontbreken van liefde, kan de mens aanzetten tot grote groeimogelijkheden.

Wee diegene die nooit heeft liefgehad.
De afspiegeling van het grote geluk, wat men kan voelen voor die ander, zal eerst moeten kiemen in het eigen hart.

Ieder die zichzelf accepteert en liefheeft kan die vonk gaan verbreiden. De liefde in de zuiverste vorm is die, die gericht is op de naaste. "Heb elkander lief", waren de belangrijkste woorden van God de Vader.

Uit liefde is Jezus op de aarde gekomen. En de liefde heeft hij weten uit te dragen aan een ieder die luisteren wil.
In tijd van nood leert men te kijken, hoe de liefde wordt afgedaan en omgezet wordt in haat.
Mensen van deze aarde, richt u tot de kern.
Heel duidelijk zult u voelen, dat alleen door lief te hebben, de aarde nog gered kan worden.

Vooral de lichamelijke liefde heeft bij velen het respect verloren, vele grenzen zijn overschreden.
Een liefde in lichamelijke vorm die niet te maken heeft met zuiverheid, en gevoed wordt door passie, schuift een mens terug in andere gradaties en toont hem zijn vele teleurstellingen.

Liefde is vrijheid in het totale gevoel.
Heb respect voor alles wat leeft, maar koester vooral het stukje vrouw of man zijn. Geef dat de waarde die een ieder toebehoort. Laat liefde de schakel worden waarop de mensheid kan functioneren.

De familie van Licht.

 
   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top
   
 
 

Copyright ę 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved