Boeddha, het symbool voor de ontwikkelende mens..

 
 DHTML JavaScript Menu By Milonic ...berichten uit de sterren...
   

Planeet Aarde, het schoolplein van de ontwikkelende mens..

   
  Verwante
     pagina's
Vorige pagina
Introductie
Redactioneel
Hoofdindex
Contact
Een visie…
Vele bezoekers van deze site zullen zich afvragen in hoeverre dit alles serieus te nemen. Dat is aan u zelf, want niemand kan u beter vertellen wat u moet geloven dan uw eigen gevoel. Vaak is het ook niet strikt ‘ja’ of ‘nee’, maar komt het er op aan hoe iets voorgesteld wordt. Voor u is iets aannemelijk als het in uw gedachtegang, uw zienswijze past. Soms hebben we geen enkel idee ergens over, gewoon omdat het volkomen onbekend terrein is, of omdat we er nog nooit bij stil gestaan hebben. Dan moeten we het hebben van onze gevoelsmatige inschatting. En gelukkig hebben we die allemaal.

De gepubliceerde teksten op deze site zijn aangereikt door verschillende auteurs uit de sferen, met verschillende achtergronden, verschillende ervaringen, verschillende ontwikkelingsfasen en verschillende ideeën, net als u en wij. Het is dan ook niet te verwachten dat alles u in dezelfde mate zal aanspreken en zo is het ook niet bedoeld. ‘Wie de schoen past trekke hem aan’ is al een oud gezegde en gaat hierbij zeker ook op. Past ie niet?, laat hem dan liggen, er zijn nog schoenen genoeg… Past ie wel?, doe er dan uw voordeel mee.

Waarom worden deze teksten doorgegeven? Om ons te helpen met dingen in ons aardse leven waar we moeite mee hebben of die we niet begrijpen. Ons inzicht en begrip van de gebeurtenissen om ons heen en onze rol daarin is erg beperkt tijdens ons leven. We brengen immers geen herinneringen mee als we geboren worden en ons verstandelijke vermogen om dingen te begrijpen begint ook vrijwel bij 'nul' zodra we aan ons aardse leven beginnen. De vergelijking van ons leven op aarde met een groot toneelstuk is al vaker gemaakt: ‘het wereldtoneel’. Wij, de bewoners van deze aarde, zijn de spelers. Wij hebben allemaal onze rol in het wereldtoneel. En gezien het totale aantal spelers is het een zeer bescheiden rol, maar voor onze directe omgeving (onze familie, onze werk- en woonomgeving) wel een die van groot belang is. En dat geldt voor iedereen. Onze handelingen hebben daardoor direct consequenties en gevolgen voor onze naasten, onze medespelers. Onze rol spelen we immers met elkaar. Onze rol is ook niet tot in details opgeschreven door de regisseur. We hebben ieder onze eigen wil en keuzemogelijkheden om onze rol invulling te geven, onze richting te kiezen. Vanzelfsprekend hebben die keuzes dan wel consequenties voor onze medespelers waar we het spel samen mee spelen. Er zijn ook mensen die een rol hebben gekregen die niet uitsluitend invloed heeft op hun naaste omgeving, maar een veel grotere groep medespelers omvat. Je kunt dan denken aan de mensen die een van de hoofdrollen spelen in het aardse toneelstuk, bijvoorbeeld een koning. Zijn invloed reikt veel verder dan zijn naaste omgeving en kan het leven van miljoenen andere mensen, medespelers, beïnvloeden. In de loop van ons leven komen we in aanraking met vele situaties, andere mensen, andere rollen en worden we, of we nu willen of niet, al doende wijzer. Zo is het aardse leven één grote leerschool, voor ons allemaal.

Aan het einde van ons leven, nadat ons aardse lichaam is gestorven, worden we in geestelijke zin opnieuw geboren en begint een nieuw geestelijk leven. Niet meer op de aarde, waar alles stoffelijk van aard is, maar in de sferen. In een andere, geestelijke wereld. En met die wedergeboorte en 'verhuizing' naar de sferen laten we ook onze aardse handicaps achter zoals ziekte en lichamelijke beperkingen. In dat nieuwe geestelijke leven kunnen we terugkijken op ons aardse leven en zien wat we in die periode geleerd hebben. Maar ook wat we nog niet helemaal onder de knie hebben gekregen of hebben laten liggen. En zodra we daar weer aan toe zijn kunnen we opnieuw aan een leven op aarde beginnen. Opnieuw als baby geboren worden en nieuwe ervaringen opdoen als voortzetting van onze aardse leerweg. Maar ook herstellen wat we in een van onze vorige aardse levens niet helemaal goed voor elkaar hebben gekregen. Zo voltrekt zich, leven na leven, voor ieder van ons een eigen individuele evolutie en groeien we langzaam maar zeker naar geestelijke volwassenheid en geestelijke rijkdom.

Velen die (opnieuw) in de sferen verblijven zijn nog sterk verbonden met de aarde en haar bewoners. Soms door familiebanden maar ook door sterke betrokkenheid. Dan is het niet vreemd dat deze over gegane zielen af en toe contact zoeken met de mensen die op de aarde leven, om hulp te bieden of aanwijzigen te geven. Maar soms ook om iets belangrijks uit hun eigen eerdere aardse leven met ons te delen. Deze communicatie kan onder andere plaatsvinden in de vorm van 'automatisch schrift'. Via een mens, die daar gevoel en talent voor heeft, kunnen dan teksten opgeschreven worden, net als bij een dictee. Daarmee wordt de boodschap 'stoffelijk' en is ook voor anderen te lezen. Alle teksten en gedichten op deze website zijn op deze manier doorgegeven vanuit de sferen. Niet alles zal u in gelijke mate aanspreken maar onder het motto van de al of niet ‘passende schoen’ wensen we u veel leesplezier en inspirerende gedachten bij het lezen van de teksten.

De redactie.
   
Quick
links 
 

Naar de vorige pagina..

 

Naar de hoofdindex..

 

Naar de zoekpagina..

 

Schrijf of lees in het gastenboek..

 

Zet www.skyletters.net bij uw favorieten..

 

Naar de startpagina..

 

Achtergrondmuziek inschakelen..

 

Achtergrondmuziek uitschakelen..

 
   

 

 

 

Naar de bovenzijde van de pagina..

top
   
 
 

Copyright © 2002-2024

www.skyletters.net
all rights reserved